Giá bán nậm rượu Bát Tràng - Phải chăng nhất- Tốt nhất - Gốm sứ Lợi An