Tranh Gốm Nghệ Thuật

Tranh gốm nghệ thuật Bát Tràng thường được hiểu là các loại tranh trừu tượng, tĩnh vật,… . Tranh trừu tượng hiểu đơn giản là làm giảm thiểu tối đa những phần không quan trọng mà vẫn không mất đi bản chất và ý tưởng. Đó là từ trừu tượng đơn thuần còn chúng ta hiểu như thế nào là tranh trừu tượng? Quả là không dễ để định nghĩa nó. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về tranh trừu tượng.

Người họa sĩ vẽ tranh trừu tượng chọn một vật thể rồi diễn tả nó một cách giản lược hay phóng đại chúng lên.Màu sắc là tiếng nói trực tiếp, trào tuôn từ tâm ngườì nghệ sĩ, không qua trung gian của lý trí mà tranh trừu tượng là điển hình. Những nét chấm phá đậm nhạt là một thứ ngôn ngữ vô thanh ,âm hưởng vào lòng người thưởng ngoạn tùy theo mức độ tâm thức