Bát Tiên Quá Hải

Ngoài Tranh gốm sứ bát tiên quá hải, còn có tranh gốm sứ “bát tiên khánh thọ” đều sử dụng hình ảnh của bát tiên. Bát tiên đại diện cho lẽ phải, trừng trị điều ác, làm việc thiện giúp đỡ người khó khăn. “Già có Trương, trẻ có Lam, Hàn, chỉ huy có Chung Ly, thư sinh có Lã, phú quý có Tào, quyền lực có Lý, phụ nữ có Hà”. Bát tiên phản ánh độ tuổi của con người , nam nữ già trẻ, phú quý bần cùng, văn sĩ tướng võ, khỏe mạnh thương tàn. Cuộc sống hanh phúc khi đáp ứng hết nhu cầu nói trên. Tranh gốm sứ Bát tiên đã trở thành quà tặng may mắn không thể thiếu trong ngày khánh thọ.

Tương truyền, Vương Mẫu nương nương mở yến tiệc bàn đào, mời các vị thần tiên đến tham gia. Tám vị tiên hẹn nhau đến yến tiệc bao gồm có: Thiết Quản Ly hẹn các tiên nhân Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cửu, Hà Tiên Cô … . Sau khi thưởng thức yến tiệc, họ vượt biển trở về. Bát tiên lên thuyền, Lã Động Tân nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, đề nghị bảy vị tiên còn lại cùng đi chu du thiên hạ. Đó là lý do xuất hiện tích “Bát Tiên Quá Hải” .

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.