Men Rạn

Rất nhiều năm về trước nghệ nhân Bát Tràng luôn mong ước phục chế lại các dòng men của Bát Tràng xưa. Trước đây sản phẩm men rạn của Bát Tràng chỉ dừng lại việc phục chế được từ 50 đến 60%. 3 năm trở lại đây có sự xuất hiện của dòng men rạn vừng phục chế được gần như 100% men của các cụ từ thời thế kỷ 16. 

Dòng men rạn được sử dụng chủ yếu trong đồ thờ cúng. Từ Bát Hương, Chóe, Ống cắm  hương, … ngày nay xuất hiện nhiều hơn các dòng sản phẩm như Bát Phật Thủ, Lọc lộc bình, …