Ấm Chén Men Ngọc

Cùng với ấm chén men rạn men ngọc là 1 trong dòng men lâu đơi nhất của Bát Tràng. Xuất hiện vào đầu thế kỷ 15, đến nay đã hơn 500 năm ấm chén men ngọc vẫn còn tồn tại, mang bao giá trị lịch sử, thời đai

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.