Ấm Chén Men Mát

Ấm chén men mát hay còn gọi là ấm chén đốt khử. Như cái của dòng sản phẩm, đốt khử có nghĩa là khử 99,99% tất cả các tạp chất gây hại cho sức khỏe như chì, cadimi. 

Đốt khử có nhiệt độ cao hơn đốt Oxi làm sản phẩm có sức bền vật lý cao hơn. Dòng men mát độc đáo, sang trọng