Bộ đồ thờ bát tràng men rạn

Bảng báo giá bán Bát hương Bát Tràng.

5 (100%) 5 votes

Dưới đây là bảng báo giá bán bát hương Bát TràngGốm sứ Lợi An đang cung cấp. 

Bát hương 3 chân khắc sen rồng Bát hương 3 chân khắc sen rồng
STTTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Bát hương 3 chân khắc sen rồng P20P:20, H263,520,000
2Bát hương 3 chân khắc sen rồng P22P:22, H293,960,000
 4Bát hương 3 chân khắc sen rồng P25P:25  H334,950,000
Bát hương 3 chân khắc sen rồng P28P:28, H376,050,000
Bát hương 3 chân khắc sen rồng P35P:35, H477,150,000
Bát hương 3 chân khắc sen rồng P40P:40, H538,300,000

‼‼XEM CHI TIẾT KÍCH THƯỚC, VIDEO CÁC MẪU BÁT HƯƠNG.‼‼

Click chuyển

2. GÍA BÁT HƯƠNG SỨ KHẮC SEN MEN RẠN

Bát hương thờ men rạn khắc sen đường kính nhỏ 3 Bát hương thờ men rạn khắc sen đường kính nhỏ 3
STTTên sản phẩm Kích thướcĐơn giá
1Bát Hương Thờ Men Rạn Khắc Sen P16 (KhôngChân)P:16  H15690,000
2Bát Hương Thờ Men Rạn Khắc Sen P18 (KhôngChân)P:18  H17890,000
3Bát Hương Thờ Men Rạn Khắc Sen P20 (KhôngChân)P:20  H19.51,050,000
4Bát Hương Thờ Men Rạn Khắc Sen  P 25 (KhôngChân)P:25  H221,650,000

‼‼XEM THÊM CÁC MẪU ĐỒ THỜ KHÁC. ‼‼

Click chuyển

3. GIÁ BÁT HƯƠNG BÁT TRÀNG MEN RẠN KHẮC RỒNG.

Bát hương 20cm Bát hương 20cm
STTTên sản phẩmKích thước Đơn giá
1Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P12 (Không Chân)P:12 H12360,000
2Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P14 (Không Chân)P:14 H13430,000
3Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P16 (Không Chân)P:16 H15590,000
4Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P18 (Không Chân)P:18 H16720,000
5Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P20 (Không Chân)P:20 H 18950,000
6Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P22 (Không Chân)P:22 H201,100,000
7Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P25 (Không Chân)P:25  H22 1,320,000
8Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P27 (Không Chân)P:27  H272,200,000
9Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P30 (Không Chân)P:30  H28 2,650,000
10Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P35 (Không Chân)P:35 H354,600,000
11Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P40 (Không Chân)P:40 H396,500,000
12Bát Hương Rạn Khắc Rồng Men Rạn P50 (Không Chân)P:50 H4811,550,000

CLICK GỌI:

4. Chân bát hương men rạn đắp nổi.

 

Chân bát hương Chân bát hương
STTTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Chân bát hương phi 50h: 10, Ø:50 2,750,000
2Chân bát hương phi 40h: 9, Ø:40 1,650,000
 4Chân bát hương phi 35h: 8, Ø: 351,375,000
Chân bát hương phi 30h: 7.5, Ø:30 1,100,000
Chân bát hương phi 27h: 7, Ø:27 800,000
Chân bát hương phi 25h: 5.5, Ø: 25540,000
8Chân bát hương phi 22 h: 5, Ø:22 450,000
9Chân bát hương phi 20h: 5, Ø: 20420,000
10Chân bát hương phi 18h: 5, Ø:18 360,000
11Chân bát hương phi 16h: 5, Ø:16 330,000
12Chân bát hương phi 14h: 4.5, Ø: 14300,000
13Chân bát hương Phi 12h: 4.5, Ø: 12280,000

5. Bát hương vẽ tràm nổi.

 

Bát hương nổi vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt 7 Bát hương nổi vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt 7
STTTên sản phẩmKích thước Đơn giá
1Bát hương nổi vẽ tay P 14h: 12, Ø:14400,000
2Bát hương nổi vẽ tay P 16h: 14, Ø:16500,000
3Bát hương nổi vẽ tay P 18h: 15, Ø:18625,000
4Bát hương nổi vẽ tay P 20h: 17, Ø:20750,000
5Bát hương nổi vẽ tay P 22h: 19, Ø:22880,000
6Bát hương nổi vẽ tay P 24h: 21, Ø:241,000,000
7Bát hương nổi vẽ tay P 26h: 23, Ø:26 1,250,000
8Bát hương nổi vẽ tay P 28h: 25, Ø:281,650,000
9Bát hương nổi vẽ tay P 30h: 28, Ø:302,100,000
10Bát hương nổi vẽ tay P 35h: 28, Ø:353,300,000

ĐỒ THỜ MEN TRẮNG VẼ TRÀM


CLICK GỌI:

6.Bát hương vẽ tràm vai tròn.

 

Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt
STTTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Bát hương vai tròn P12h11, Ø:12150,000
2Bát hương vai tròn P14h12, Ø:14200,000
 4Bát hương vai tròn P16h14, Ø:16250,000
Bát hương vai tròn P18h16, Ø:18320,000
Bát hương vai tròn P20h17, Ø:20370,000
Bát hương vai tròn P22h18:, Ø:22450,000
8Bát hương vai tròn P24 h21:, Ø:24650,000
9Bát hương vai tròn P26h23:, Ø:26850,000
10Bát hương vai tròn P28h25:, Ø:281,100,000
11Bát hương vai tròn P30h27:, Ø:301,500,000
12Bát hương vai tròn P35h30:, Ø:352,125,000
13Bát hương vai tròn P40h:35, Ø:402,700,000

7.Bát hương vai vuông vẽ tràm

 

Bát hương vai vuông vẽ tay song Long trầu Nguyệt 8
STTTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Bát hương vai vuông P12h11, Ø:1287,000
2Bát hương vai vuông P14h12, Ø:14138,000
 4Bát hương vai vuông P16h14, Ø:16175,000
Bát hương vai vuông P18h16, Ø:18215,000
Bát hương vai vuông P20h17, Ø:20275,000
Bát hương vai vuông P22h18:, Ø:22400,000
8Bát hương vai vuông P24 h21:, Ø:24550,000
9Bát hương vai vuông P26h23:, Ø:26850,000
10Bát hương vai vuông P28h25:, Ø:281,100,000
11Bát hương vai vuông P30h27:, Ø:301,500,000
12Bát hương vai vuông P35h30:, Ø:352,125,000
13Bát hương vai vuông P40h:35, Ø:402,700,000

CLICK GỌI:

8.Bát hương men rạn trơn

 

Bát hương men rạn bóng 2 Bát hương men rạn bóng 2

STTTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Bát hương rạn vẽ rồng 14h13:, Ø:14, Ø:13.5125,000
2Bát hương rạn vẽ rồng 16hh:14, Ø:16, Ø:15.5175,000
3Bát hương rạn vẽ rồng 18h:16, Ø:18, Ø:17.5225,000
4Bát hương rạn vẽ rồng 20h:18, Ø:20, Ø:19275,000
5Bát hương rạn vẽ rồng 22h:19, Ø:22, Ø:21375,000
6Bát hương rạn vẽ rồng 24h:21, Ø:24, Ø:23475,000
7Bát hương rạn vẽ rồng 26h:23, Ø:26, Ø:24.5580,000

ĐỒ THỜ MEN RẠN TRƠN

9. Bát hương Trắng vẽ tràm miệng tròn. 

 

Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long P20 Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long P20

STTTên sản phẩm Kích thướcĐơn giá
1Bát Hương Thờ Men miện tròn P12h11, Ø:1280,000
2Bát Hương Thờ Men miện tròn P14h12, Ø:14120,000
3Bát Hương Thờ Men miện tròn P16h14, Ø:16160,000
4Bát Hương Thờ Men miện tròn P18h16, Ø:18200,000
5Bát Hương Thờ Men miện tròn P20h17, Ø:20
250,000
6Bát Hương Thờ Men miện tròn P22h18:, Ø:22350,000
7Bát Hương Thờ Men miện tròn P24h21:, Ø:24500,000

CLICK GỌI:

10. Bát hương Quả lựu. 

Bát hương lựu đắp nổi P22 Bát hương lựu đắp nổi P22
STTTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Bát hương vai vuông P18Ø:18900,000
2Bát hương vai vuông P20Ø:201,100,000
 3Bát hương vai vuông P22Ø:221,300,000

CLICK GỌI:

10. Bát hương vàng bát Tràng. 

Bát hương P20 22 7 Bát hương P20 22 7

TÊN SẢN PHẨMKích thướcSố lượngĐơn giá VNĐ
Bát hương P10h:9.5, Ф:101 cái70,000
Bát hương P12h:10,5, Ф:121 cái90,000
Bát hương P14h:12.5, Ф:141 cái110,000
Bát hương P16h:14.5, Ф:161 cái150,000
Bát hương P18h:16, Ф:181 cái230,000
Bát hương P20h:17.5, Ф:201 cái250,000
Bát hương P22h:19.5:, Ф:221 cái370,000
Bát hương P25h:23:, Ф:251 cái600,000
Bát hương P30h:26.5:, Ф:301 cái1,140,000

 

MẪU BÁT HƯƠNG SẼ CÒN ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC. 


MỌI THÔNG TIN ĐẶT HÀNG LIÊN HỆ:

?? CƠ SỞ SẢN XUẤT GỐM SỨ LỢI AN.

?? Địa chỉ: 79 Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội.

?? Xưởng sản xuất: 79,81 Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội.

☎️☎️ Hotline: 0974813341

?? Website: http://gomsuloian.vn

 

Tin liên quan

tranh sứ đồng quê quang gánh trên vai gầy - tổng quát
tranh cá chép vượt vũ môn